Archive for the ‘ประชาสัมพันธ์’ Category

ผ้าป่าสามัคคีกองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ ปี ๒๕๕๘

ไวนิลผ้าป่า

ไวนิลผ้าป่า

กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำรายได้สมทบทุนปรับปรุงศาลาการเปรียญ และซ่อมแซมศาสนสถานภายในวัด ทอด ณ วัดป่าเทพชัยมงคล ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 เวลา 0900 ขอเชิญชวนผู้มีจิตอันเป้ฯกุศลทั้งหลายร่วมกันบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธาสร้างมหากุศลในการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ สามารถโอนเงินเข้าบัญชีออมทัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาสัตหีบ ชื่อบัญชี เงินผ้าป่าสามัคคี กองกิจการพิเศษ ฐท.สส. เลขที่ 302-7-21592-4 หรือติดต่อ ร.อ.สมชาย ฯ หน.นายทหารการเงิน กกพศ.ฐท.สส. ที่โทร. 71149 ทุกวันเวลาราชการ ภายใน 10 สิงหาคม 2558

Big Cleaning Day ของ กกพศ.ฐท.สส.

IMG_7392

 

 

 

 

 

 

 

IMG_7391 IMG_7393

IMG_7394 IMG_7395

เมื่อ ๑๗ มิ.ย.๕๘ กกพศ.ฐท.สส. จัดกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ หรือ Big Cleaning Day ตามโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ของ ฐท.สส.

ทาสีป้ายชื่ออาคารพลศึกษา ฐท.สส.

IMG_7267

 

 

 

 

 

 

IMG_7268

 IMG_7270

IMG_7269

เมื่อ ๑๒ มิ.ย.๕๘ กกพศ.ฐท.สส. ได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จาก กชธ.ฐท.สส. มาดำเนินการทาสีอาคารพลศึกษา ฐท.สส. เพื่อให้มีความสง่างามและเรียบร้อย

ส่งเรือรบ ทร.อินโดนีเซีย

IMG_7255

 

 

 

 

 

IMG_7256

IMG_7257

IMG_7258

เมื่อ ๘ มิ.ย.๕๘ จัดวงโยธวาฑิต สนับสนุนการส่งเรือ รบ ทร.อินโดนีเซีย ณ ทจส.กทส.ฐท.สส.

พิธีเปิดลานกีฬาต้านยาเสพติด ของ นป.ปส.ฐท.สส. ครั้งที่ ๑/๕๘

IMG_6268

IMG_6266 IMG_6265

IMG_6262 IMG_6261

เมื่อ ๒๒ เม.ย.๕๘ เวลา ๑๕๓๐ น.อ.ธวัชชัย พิมพ์เมือง ผอ.กพ.ฐท.สส. และ หน. ฝ่ายกำลังพล นป.ปส.ฐท.สส. มาเป็นประธานฯ ในพิธีเปิดลานกีฬาต้านยาเสพติด โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬา ๓ ประเภท ได้แก่ ฟุตซอล วอลเลย์บอล และเปตอง ทั้งนี้ หลังจากพิธีเปิดฯ ได้มีการแข่งขันฟุตซอลของนักกีฬาจากแต่ละหมู่บ้านของ ฐท.สส.

การพัฒนากำลังพล กกพศ.ฐท.สส.

IMG_5877

IMG_5878

เมื่อ ๘ เม.ย.๕๘ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๒๐๐ กกพศ.ฐท.สส. ทำการทดสอบข้อเขียนกำลังพล กกพศ.ฐท.สส. ตามสายงาน เพื่อเป็นการพัฒนากำลังพลให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อนำมาพัฒนากำลังพลให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยแบ่งหัวข้อการสอบออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ ข้อสอบทั่วไป ๓๐ ข้อ ข้อสอบภาษาอังกฤษ ๓๐ ข้อ และข้อสอบตามสายวิชาชีพ ๔๐ ข้อ เพื่อวัดผลระดับของกำลังพล กกพศ.ฐท.สส. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนากำลังพลต่อไป

ผ้าป่าสามัคคี ฐท.สส. ประจำปี ๒๕๕๘

IMG_5850

 

 

FullSizeRender (6) 

FullSizeRender (11) FullSizeRender (4)

FullSizeRender (3) IMG_5850

IMG_5855 IMG_5854

 

เมื่อ ๕ – ๖ เม.ย.๕๘ กกพศ.ฐท.สส. สนับสนุนวงโยธวาฑิต และวงหัสดนตรี สนับสนุนการจัดงานผ้าป่าสามัคคี ฐท.สส. ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดแพรกนกเอี้ยง อ.บางเตย จ.ฉะเชิงเทรา

ฟุตบอลสามสมอสามัคคี พื้นที่สัตหีบ

IMG_5775

IMG_5775

IMG_5777

IMG_5778

IMG_5778

IMG_5779

IMG_5780

IMG_5782

IMG_5783

 IMG_5786

IMG_5787

 IMG_5788

IMG_5789

เมื่อ ๑ เม.ย.๕๘ เวลา ๑๓๐๐ – ๒๐๐๐ ฐท.สส. ศกล.พธ.ทร. รร.ชุมพล ยศ.ทร. และ ศฝท.ยศ.ทร. ร่วมเป้ฯเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลสามสมอ ในพื้นที่สัตหีบ โดยมี พล.ร.ท.วิพากษ์ น้อยจินดา ผบ.ฐท.สส. เป็นประธานฯ

ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมทำอาคารเมรุเผาศพ กิจการฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ

11043263_1541888839406235_7511379144269027440_n

11043263_1541888839406235_7511379144269027440_n

11071090_1541888769406242_1624161245050607262_n

ประกาศสอบราคาข้างซ่อมทำเตาเผาศพ กิจการฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ

1509924_1541888809406238_8090271270810298483_n

1509924_1541888809406238_8090271270810298483_n

10926360_1541888862739566_3140250816283159383_n