Archive for ธันวาคม, 2013

การแข่งขันกอล์ฟภายใน ฐท.สส. งป.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑

ในวันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ คณะอนุกรรมการกีฬากอล์ฟ ฐท.สส. กำหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟภายใน ฐท.สส. ครั้งที่ ๑ ประจำปี งป.๒๕๕๗  เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีและร่วมสังสรรค์ระหว่างข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง ในสังกัด ฐท.สส. ตลอดจน เพื่อคัดหานักกอล์ฟของหน่วยกีฬาที่ ๖ เพื่อเป็นตัวแทนนักกอล์ฟของหน่วยในการแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๗

พิธีปิดฟุตซอล “ม้าน้ำคัพ” ประจำปี ๒๕๕๖

เวลา ๑๗๐๐ พิธีิปิดการแข่งขันฟุตซอล "ม้าน้ำคัพ" ประจำปี ๒๕๕๖ ณ สนามฟุตซอล ฐท.สส.

วันคล้ายวันสถาปนาฐานทัพเรือสัตหีบ ประจำปี ๒๕๕๖

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

  • สนับสนุนการบันเทิงรับรองผู้บังคับบัญชา อดีต ผบ.ฐท.สส. บนบ้านรับรอง ผบ.ฐท.สส. เวลา ๑๘๐๐
  • ติดตั้งระบบเครื่องขยายเสียงและการแสดงภาพมัลติมีเดีย

วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖

  • สนับสนุนการบรรเลงในงานเลี้ยงพระ ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐท.สส. เวลา ๐๙๐๐
  • สนับสนุนและเตรียมสถานที่จัดงานเลี้ยงพระ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ฐท.สส.

วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

  • สนับสนุนนักร้อง พร้อมวงดนตรี งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีกำลังพล ฐท.สส. ณ สนามฟุตบอล หน้าสโมสรสัญญาบัตร ฐท.สส.
  • จัดกิจกรรมเกมส์ สำหรับกำลังพลและครอบครัว
  • จัดเตรียมบ้านลม จำนวน ๒ หลัง และอุปกรณ์ละเล่นเด็กสนับสนุนกำลังพล

สนับสนุนงานโรงเรียนสิงห์สุมทร

ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ สนับสนุนวงดนตรี ในงานวันครบรอบวันสถาปนาโรงเรียนสิงห์สมุทร 

วันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ สนับสนุนการแสดงดนตรีและร้องเพลงสดุดี งานวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ แหลมปู่เจ้า เวลา ๐๗๒๐ และ ณ บริเวณสวนกรมหลวง กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ฃลบุรี เวลา ๐๘๐๕