Archive for กุมภาพันธ์, 2014

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน Navy Invitation Golf Cup ประจำปี ๒๕๕๗

คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน Navy Invitation Golf Cup ประจำปี ๒๕๕๗/ผบ.ฐท.สส. กำหนดประชุมเตรียมการในวันศกร์ที่ ๒๒ ก.พ.๕จ เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องพลูตาหลวง อาคารนาวีรวมใจ

ประชุมกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทร. ประจำเดือน ก.พ.๕๗

กิจการฌาปนกิจสงเครคาะห์ กำหนดประชุมคณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทรง ประจำเดือน ก.พ.๕๗ ในวันจันทร์ ที่ ๒๔ ก.พ.๕๗ เวลา ๑๐๐๐ ณ ห้องประชุม สก.ทร.

ประชุมกิจการสัวสดิการ ฐท.สส. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

ประธานกรรมการกิจการสวัสดิการ ฐท.สส/ผบ.ฐท.สส. กำหนดประชุมสัวสดิการ ฐท.สส. ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ก.พ.๕๗ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม บก.ฐท.สส.๑

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนากิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทร.

กิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทร. กำหนดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทร. ในวันที่ ๒๑ – ๒๒ ก.พ.๕๗ ในพื้นที่ อ.สระบรี โดยมี ผอ.กกพศ.ฐท.สส. เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ร่วมกับ หน.แผนกฌาปนสถาน สัตหีบ

ประชุมเตรียมการกิจกรรมพบปะผู้สนับสนุนทีมฟุตบอลราชนาวี

สโมสรฟุตบอลราชนาวี กำหนดจัดกิจกรรมพบปะผู้สนับสนุนทีมฟุตบอลในวันพุธที่ ๑๒ ก.พ.๕๗ เวลา ๑๗๐๐ – ๑๙๓๐ ณ สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดให้มีการประชุมเตรียมการในวันพฤหัสบดีที่ ๖ ก.พ.๕๗ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ ณ ห้องประชุม สนามกีฬา ราชนาวี สัตหีบ โดยมี น.อ.สุวัจ ดอนกสุล ผู้จัดการฝ่ายสิทธิประโยชน์ และ ผอ.กกพศ.ฐท.สส. เป็นประธานฯ

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ๒๕๕๗

กำหนดการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย กกพศ.ฐท.สส. ในวันที่ ๑๘ – ๑๙ ก.พ.๕๗ ณ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.