Archive for พฤศจิกายน, 2014

การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ทร.เมียนมาร์ และ ทร.ไทย

photo 1 (2) photo 1 (3)

photo 2 (3) photo 2 (4)

photo 3 (2) photo 3 (3)

photo 4 (1) photo 4 (2)

photo 5 (1)

เมื่อ ๑๙ พ.ย.๕๗ เวลา ๑๔๐๐ น.อ.สุวัจ ดอนสกุล ผอ.กกพศ.ฐท.สส. เป็นประธานชมการแข่งขันวอลเลย์บอลเชื่อมความสัมพันธ์ ทร.เมียนมาร์ กับ ทร. ไทย ในระหว่างที่ UMS.MAHRA BANDOOLA เข้าเยี่ยมเมืองท่า ฐท.สส. 

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๗

photo 3 photo 4

ในวันที่ ๑๘ พ.ย.๕๗ พล.ร.อ.พจนา เผือกผ่อง รอง ผบ.ทร. มาเป็นประธานฯ ในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ ซึ่งมีการแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศ และการแสดงจากมิโนซ่า 

ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองกิจการพิเสษ ครบรอบปีที่ ๓๓

ด้วยกองกิจการพิเสษ ฐานทัพเรือสัตหีบ กำหนดจัดงานงันคล้ายวันสถาปนา กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ ครบรอบปีที่ ๓๓ ในวันจันทร์ที่ ๒๔ พ.ย.๕๗ ณ บก.กกพศ.ฐท.สส. โดยมีกำหนดการ ดังนี้

เวลา ๐๖๐๐ ถวายเครื่องบรวงสรวง พลงร.อ.พรเจ้าบรมวงศ์เธอประองค์เจ้าอาภากรเกีบรติวงส์ กรมหวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บนยอดเขาแหลมปู่เฒ่า

เวลา ๐๘๓๐ พิธีมอบมอบทุนการศึกษา

เวลา ๑๐๐๐ พิธีสงฆ์

เวลา ๑๒๐๐ ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๒๓๐ งานเวี้ยงสังสรรค์กำลังพล กกพศ.ฐท.สส. ณ สโมสรสัญยาบัตร ฐท.สส.

จึงขอเรียนเชิญผู้ที่รู้จักคุ้นเคย ที่ทาง กกพศ.ฐท.สส. ไม่ได้เรียนเชิญทางบัตรเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาฯ ขออภัยที่อาจจะไม่ได้เชิญโดยนทั่วถึง

ทร.เมียนมาร์ เยือน ฐท.สส. เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมียนมาร์

photo 2 (2) photo 1 (1)

ทร.เมียนมาร์ ได้ส่งเรือรบ UMS.MAHAR BANDOOLA เข้าเยี่ยมประเทศไทย ณ ท่าเรือจุกเสม็ด ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ พ.ย.๕๗ โดยมีกำหนดการเยี่ยมคำนับ ผบ.ฐท.สส. งานเลี้ยงรับรอง และการแข่งขันกีฬา โดยในวันพุธที่ ๑๙ พ.ย.๕๗ เวลา ๑๔๐๐ จะมีการแข่งขันวองเลย์บอลระหว่าง ทร.ไทยกับ ทร.เมียนมาร์ ขอเชิญชมและร่วมเป็นกำลังใจได้ที่ โรงพลศึกษา ฐท.สส.

ประชุมกิจการสโมสร สวัสดิการ ฐท.สส. ประจำเดือน พ.ย.๕๗

กิจการสโมสร ฐท.สส. กำหนดจัดประชุม กิจการสโมสร ประจำเดือน พ.ย.๕๗ ในวันจันทร์ที่ ๑๗ พ.ย.๕๗ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม สโมสรสัญญาบัตร ฐท.สส. โดยมี น.อ.สุวัจ ดอนสกุล ผจก.กิจการสโมสร และ ผอ.กกพศ.ฐท.สส. เป็นประธานฯ 

ขอเรียนเชิญ หน.นขต.กกพศ.ฐท.สส. เข้าร่วมประชุมตามวัน-เวลา สถานที่ดังกล่าว

ประชุม นขต.กกพศ.ฐท.สส. ประจำเดือน พ.ย.๕๗

กกพศ.ฐท.สส. กำหนดจัดประชุม นขต.ฐท.สส. ประจำจำเดือน พ.ย.๕๗ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ พ.ย.๕๗ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม บก.กกพศ.ฐท.สส. โดยมี น.อ.สุวัจ ดอนสกุล ผอ.กกพศ.ฐท.สส. เป็นประธานฯ โดยมีระเบียบวาระเรื่องพิจารณา ดังนี้

- กิจกรรมดนตรีในสวน

- การเตรียมงานวันสถาปนา กกพศ.ฐท.สส.

- การเตรียมงานวันสถาปนา ฐท.สส. 

ขอเรียนเชิญ หน.นขต.กกพศ.ฐท.สส. เข้าร่วมประชุมตามวัน-เวลา สถานที่ดังกล่าว

สาร ผบ.ทร. เนื่องในวันกองทัพเรือ

photo

สารจาก พล.ร.อ.ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผบ.ทร. เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ของทุกปี

ซ้อมใหญ่พิธีเปิด-ปิดการแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๗

photo 4 photo 3

photo 2 photo 1

 

สอ.รฝ. ได้ทำการซ้อมใหญ่พิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาสัปดาห์นาวี ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สนามราชนาวี สัตหีบ

ฟรีดนตรีสด สโมสรประทวน ฐท.สส. ประจำเดือน พ.ย.๕๗

livenov57

ด้วยกิจการสโมสร สวัสดิการ ฐท.สส. กำหนดจัดให้มีการแสดงฟรีดนตรีสด (Live Band) ขึ้น เป็นประจำทุกเดือน ณ สโมสรประทวน ฐท.สส. เพื่อเป็นการสร้างสีสัน และเป็นสวัสดิการแก่กำลังพลและครอบครัว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม จากการเข้าไปใช้บริการที่สโมสรประทวน ฯ ตามปกติ สำหรับในเดือนตุลาคมนี้ กำหนดจัดการแสดงดนตรีสดในวันอังคารที่๒๕ พ.ย.๕๗ ระหว่างเวลา ๑๘๐๐ – ๒๐๐๐ ณ สโมสรประทวน ฐท.สส. โดยเป็นการแสดงของวงแกงส้ม ซึ่งเป็นหนึ่งในวงดนตรีที่เล่นประจำที่ร้านอาหารปายละเมอ รายละเอียดตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ที่แนบ ดังนั้น กิจการสโมสร ฯ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กำลังพลของท่านทราบ

วันรักต้นไม้ประจำปี ๒๕๕๗

DSC_0425

DSC_0446

DSC_0456

DSC_0470

น.อ.สุวัจ ดอนสกุล ผอ.กกพศ.ฐท.สส. และกำลังพล ร่วมกันปลูกต้นไม้ และดูแลภูมิทัศน์รอบอาคาร บก.กกพศ.ฐท.สส. เนื่องในวันรักต้นไม้ ประจำปี ๒๕๕๗