Archive for มกราคม, 2015

กำหนดงานของ กกพศ.ฐท.สส. ในห้วงเดือน ก.พ. – มี.ค.๕๘

- ในวันพุธที่ ๔ ก.พ.๕๘ เวลา ๐๙๐๐ ประชุม นขต.ฐท.สส. ประจำเดือน ก.พ.๕๘ ณ ห้องประชุม บก.ฐท.สส.

- ในวันพุธที่ ๑๑ ก.พ.๕๘ เวลา ๑๖๓๐ กิจกรรมดนตรีในสวน ครั้งที่ ๓ ณ สนามฟุตบอล หน้าสโมสรสัญญาบัตร ฐท.สส.

- ในวันพฤหัสที่ ๒๖ ก.พ.๕๘ เวลา ๑๘๐๐ ดนตรีสด สโมสรประทวน ฐท.สส.

- ในวันพุธที่ ๒๕ มี.ค.๕๘ เวลา ๑๘๐๐ งานชั่วโมงสำราญ ครั้งที่ ๑/๕๘ ณ สนามหญ้าด้านข้างร้าน Sea Sweet Cafe

กำหนดการประชุมภายใน กกพศ.ฐท.สส. ประจำเดือน ก.พ.๕๘

- ในวันจันทร์ที่ ๒ ก.พ.๕๗ เวลา ๐๙๐๐ ประชุมกิจการสโมสร ฐท.สส. ณ ห้องประชุม สโมสรสัญยาบัตร ฐท.สส.

- ในวันจันทร์ ที่ ๒ ก.พ.๕๘ เวลา ๑๓๐๐ ประชุมกิจการฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ ณ แผนกฌาปนสถาน ทร. สัตหีบ

 

อาศิรวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

prathep

 

ขอน้อมเกล้า…เทิดไท้…น้อมใจภักดิ์
น้อมลายลักษณ์…ถวายพระพรฯ…อักษรศรี
มโนน้อม…กระหม่อมเกล้า…เหล่ากวี
ใต้ธุลี…ฝ่าพระบาท…ราชวงศ์

ข้าพระพุทธเจ้า "ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ"
พสกถิ่น…สยาม..นามบอกบ่ง
ด้วยใจรัก…สถาบัน…อย่างมั่นคง
จึงผจง..ถวาย…พระพรฯมา

วโรกาส…กุศล…มงคลมิ่ง
เจริญยิ่ง "ห้าสิบหก" พระพรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

ขอน้อมจิต…อารธนา…คุณพระแก้ว
อันเพริศแพร้ว…เลิศล้น…มงคลศรี
ตลอดจน…เทวา…ทั่วธาตรี
จนถึงที่…พรหมา…สุขาลัย

และเดชะ…พระบารมี…ที่ทรงสร้าง
ทุกทิศทาง…ทั่วแดน…แสนยิ่งใหญ่
ทรงงานเพื่อ…ไพร่ฟ้า…มานานไกล
น้ำพระทัย…ไหลแสน…ชุ่มแผ่นดิน

ขอพระชนมายุยิ่งยืนนาน
พระเกษม…สำราญ…มิเสื่อมสิ้น
พระเกียรติก้อง…ขจรหล้า…ทั่วธานินทร์
ประดับยิน…คู่กัลป์…พุทธันดร.

ขอทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ

ผู้ประพันธ์ วรรณศิลป์

การปรับปรุงสนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ

photo 1 (1)

photo 2 (1)

photo 4 (1)

photo 3 (1)

เพื่อให้สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รองรับการแข่งขันกีฬาระดีับประเทศได้ ทางแผนกการกีฬา กกพศ.ฐท.สส. จึงได้ปรับปรุงอาคารสนามกีาฟุตบอล ๑ สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ ให้มีความพร้อมในการรอวงรับการแข่งขันระดับประเทศได้ ด้วยการปรับปรุงทางเดินลงของนักกีฬา ซ่อมทำห้องพักนักกีฬา และห้องกรรมการ ซ่อมทำห้องตรวจโด๊ป และห้องพยาบาล ให้มีความพร้อมใช้ราชการ ตลอดจนการกั้นแผงเหล็กกั้นแฟนคลับกับนักกีฬา ตามมาตรฐานสากล

 

ลอกคลองหน้าสนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ

photo 4 (2) photo 3 (3)

photo 2 (3) photo 1 (3)

 

เมื่อ ๖ – ๘ ม.ค.๕๘ สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ ได้ขอรับการสนับสนุนเครื่องทุ่นแรงจาก กสพ.ฐท.สส. มาดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ และลอกคลองบริเวณด้านหน้าสนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ เพื่อความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย

ล้างทำความสะอาดทรายล้าง สระว่ายน้ำราชนาวี สัตหีบ

photo 2 (4) photo 1 (4)

 

เมื่อ ๑๖ ม.ค.๕๘ แผนกการกีฬา กกพศ.ฐท.สส. ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำราชนาวีท สัตหีบ ด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เพื่อรองรับการให้บริการสระว่ายน้ำให้กับกองเรือกำลังพล และครอบครัวของ ทร.

ผลการตรวจความสว่างสนามฟุตบอลราชนาวีสัตหีบ

photo

เมื่อ ๒๑ ม.ค.๕๘ บริษัท วงศ์เทพ ส่งวิศกรมาทดสอบความสว่างของแสง เพื่อ ประกอบหลักฐาน TPL ผบปรากฏว่าผ่านเกณฑ์ ซึ่งทาง tPL จะมีหนังสือแจ้งให้สโมสรหุตบลอราชนาวีทราบอีกครั้งหนึ่ง

ดนตรีในสวน ฐท.สส. ครั้งที่ ๒/๕๘

photo 4 photo 3

photo 2 photo 1

 

เมื่อ ๒๑ ม.ค.๕๘ เวา ๑๖๓๐ กกพศ.ฐท.สส. จัดกิจกรรมดนตรีในสวน ครั้งที่ ๒/๕๘ ณ สนามฟุตบอล ฐท.สส. หน้าสโมสรสัญญาบัตร ฐท.สส. โดยมี พล.ร.ท.วิพากษ์ น้อยจินดา ผบ.ฐท.สส. มาเป็นประธานฯ ชมการแสดง และมอบรางวัลให้กับนักร้องรับเชิญ

โฉมใหม่ร้านอาหารชาญชล ๒๕๕๘

photo 1 (1) photo 1 (2)

 photo 1  photo 2 (2)

photo 2 photo 3

photo 4

photo 2 (1)

ตามที่กิจการสโมสร สวัสดิการ ฐท.สส. ได้ดำเนินการประสานกับผู้ประกอบการร้านอาหารชาญชล ซึ่งเป็นร้านอาหารภายใน ฐท.สส. ปรับปรุงร้านอาหารและภูมิทัศน์ใหม่ ให้ทันสมัย ร้องรับลูกค้าได้อย่างหลากหลาย ภายใต้อาหารที่อร่อย มีคุณภาพ ท่านสามารถติดต่อจองโต๊ะได้ที่ คุณลิลลี่ โทร.๐๘๗ ๒๔๒ ๘๕๕๗ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกวดร้องเพลง อบต.เขตรอุดมศักดิ์

photo 1 (3) photo 2 (3)เมื่อ ๑๐ ม.ค.๕๘ กกพศ.ฐท.สส. สนับสนุนกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงของ อบต.เขตรอุดมศักดิ์