Archive for มีนาคม, 2015

ประชุมเตรียมงานฟุตบอลสามสมอ

ตามที่ ฐท.สส. ศกล.พธ.ทร. ศฝท.ยศ.ทร. และ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เป้ฯเจ้าภาพจัดกิจกรรมฟุตบอลสามสมอ ในวันพุธที่ ๑ เม.ย.๕๘ เวลา ๑๓๐๐ เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเรียนเชิญผู้แทนหน่วยต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการครั้งสุดท้าย ในวันจันทร์ที่ ๓๐ มี.ค.๕๘ เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุ บก.กกพศ.ฐท.สส. โดยมี น.อ.สุวัจ ดอนสกุล ผอ.กกพศ.ฐท.สส. เป็นประธานฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ ติดตามการมอบหมายการจัดงานแข่งขันกีฬาสามสมอ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่น ๆ

ปรับปรุงป้ายสระว่ายน้ำราชนาวีสัตหีบ

suwat 194 suwat 195

เมื่อ ๒๐ มี.ค.๕๗ แผนกการกีฬา กกพศ.ฐท.สส. ได้ดำเนินจัดทำป้ายสระว่ายน้ำ ราชนาวี สัตหีบใหม่ ให้มีความสง่างามและเรียบร้อย เพื่อรองรับการใช้งานจากกำลังพลและครอบครัวของ ทร. ในพื้นที่สัตหีบ

วิ่งเพื่อสุขภาพ ฐท.สส. ประจำเดือน มี.ค.๕๘

IMG_5579 IMG_5580 IMG_5575 IMG_5576 IMG_5577 IMG_5578

เมื่อ ๒๖ มี.ค.๕๘ เวลา ๑๖๐๐ กกพศ.ฐท.สส. ได้จัดกิจกรรมการวิ่งเพื่อสุขภาพ ประจำเดือน โดยในเดือน มี.ค.๕๘ จัดที่สวนทัศนาภิรมย์ ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๑๒ ราย

การปรับเปลี่ยนลายสนามฟุตบอลราชนาวี สัตหีบ

IMG_5491 IMG_5492

เมื่อ ๒๕ มี.ค.๕๘ แผนกการกีฬา กกพศ.ฐท.สส. ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนลายสนามหญ้าสนามฟุตบอลราชนาวี สัตหีบ ให้เป็นลายขวาง เพื่อความสวยงาม และเพื่อรองรับการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก

ชมสถานที่ซ่อมทำเตาเผาและอาคารเมรุฯ กิจการฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ

IMG_5582 IMG_5583

เมื่อ ๒๗ มี.ค.๕๘ น.ท.สุโข สงวนธรรม หน.ฝ่ายธุรการ กิจการฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ ได้นำผู้ที่เข้ายื่นซองสอบราคาซ่อมทำเตาเผา และอาคารเมรุฯ กิจการฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ เพื่อเตรียมการในการยืนซองสอบราคาต่อไป

Happy Hour 1/58

IMG_5555IMG_5556

IMG_5559IMG_5561

IMG_5563 (1) IMG_5564

IMG_5542 IMG_5541

เมื่อ ๒๖ มี.ค.๕๘ กิจการสโมสร สวัสดิการ ฐท.สส. จัดกิจกรรมชั่วโมงสำราญ ครั้งที่ ๑/๕๘ ณ ลานสนามหญ้าข้างร้านกาแฟ Sea Sweet Cafe ผลการจัดงานขายโต๊ะได้ทั้งสิ้น ๕๙ โต๊ะ 

การจัดทำฉากกั้นบังตา

photo 2 (2)

photo 3

เมื่อ ๑๖ มี.ต.๕๘ กิจการฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ ได้ดำเนินการจัดทำฉากกั้นบังตา ตามคำแนะที่ได้รับจากการเยี่ยมชมกิจการฌาปนสถาน ทร. พื้นที่กรุงเทพ

Service Mind เพิ่มคุณค่างานบริการด้วยหัวใจบริการ

photo 1 (1)

photo 4
เมื่อ ๑๗ มี.ค.๕๘ กิจการสโมสร สวัสดิการฐานทัพเรือสัตหีบ จัดการอบรมบรรยายพิเศษ เรื่อง Service Mind เพิ่มคุณค่างานบริการด้วยใจรักบริการ ให้กับกำลังพลของกิจกาสโมสรฯ และกำลังพลของ กกพศ.ฐท.สส. เพื่อปรับทัศนคติกำลังพลให้มีใจรักงานบริการ

สนับสนุนสระว่ายน้ำราชนาวี สัตหีบ หลักสูตรการเทคนิคเวชศาสตร์ใต้น้ำและความดันบรรยาการศสูง

photo 1 photo 2

ใน ๑๖ – ๑๙ มี.ค.๕๘ สนับสนุนสระว่ายน้ำราชนาวี สัตหีบ ให้กับหลักสูตรการเทคนิคเวชศาสตร์ใต้น้ำและความดันบรรยาการศสูง ของ ร.พ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.

ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมทำอาคารเมรุเผาศพ กิจการฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ

11043263_1541888839406235_7511379144269027440_n

11043263_1541888839406235_7511379144269027440_n

11071090_1541888769406242_1624161245050607262_n