Archive for เมษายน, 2015

พิธีเปิดลานกีฬาต้านยาเสพติด ของ นป.ปส.ฐท.สส. ครั้งที่ ๑/๕๘

IMG_6268

IMG_6266 IMG_6265

IMG_6262 IMG_6261

เมื่อ ๒๒ เม.ย.๕๘ เวลา ๑๕๓๐ น.อ.ธวัชชัย พิมพ์เมือง ผอ.กพ.ฐท.สส. และ หน. ฝ่ายกำลังพล นป.ปส.ฐท.สส. มาเป็นประธานฯ ในพิธีเปิดลานกีฬาต้านยาเสพติด โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬา ๓ ประเภท ได้แก่ ฟุตซอล วอลเลย์บอล และเปตอง ทั้งนี้ หลังจากพิธีเปิดฯ ได้มีการแข่งขันฟุตซอลของนักกีฬาจากแต่ละหมู่บ้านของ ฐท.สส.

การซ่อมทำและทาสีฝ้าเพดานสโมสรสัญยาบัตร ฐท.สส.

IMG_6117 IMG_6118

เมื่อ ๑๗ เม.ย.๕๘ กิจการสโมสร ฐท.สส. ได้ดำเนินการซ่อมทำฝาเพดานและทาสีฝ้าเพดาน ณ บริเวณด้านหน้าสโมสรสัญญาบัตร ฐท.สส. เพื่อรองรับการจัดงานต่าง ๆ ของ ฐท.สส. และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอมาให้บริการ

ฐท.สส. จัดงานสืบสานวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘

IMG_5920

IMG_5922 IMG_5923

IMG_5924 IMG_5925

เมื่อ ๑๐ เม.ย.๕๘ เวลา ๐๖๐๐ กิจการสโมสร ฐท.สส. สนับสนุนสโมสรสัญญาบัตร และพื้นที่ด้านหน้าสโมสรสัญยาบัตร ฐท.สส. จัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ของ ฐท.สส. ที่จัดการทำบุญตักบาตร สรงน้ำรพะพุทธรูป และรับพรจาก พล.ร.ท.วิพากษ์ น้อยจินดา ผบ.ฐท.สส.

สืบสานวันสงกรานต์ กกพศ.ฐท.สส. และงานเลี้ยงสังสรรค์

IMG_5891 IMG_5899

   IMG_5901 IMG_5903

IMG_5907 IMG_5908

IMG_5906 IMG_5909

IMG_5910 IMG_5911

IMG_5912 IMG_5913

เมื่อ ๙ เม.ย.๕๘ น.อ.สุวัจ ดอนสกุล ผอ.กกพศ.ฐท.สส. จัดงานสืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต์ ด้วยการสรงน้ำพระ และมีงานเลี่ยงสังสรรค์ เป็นการขอบคุณกำลังพลในการปฏิบัติงานในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา

การพัฒนากำลังพล กกพศ.ฐท.สส.

IMG_5877

IMG_5878

เมื่อ ๘ เม.ย.๕๘ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๒๐๐ กกพศ.ฐท.สส. ทำการทดสอบข้อเขียนกำลังพล กกพศ.ฐท.สส. ตามสายงาน เพื่อเป็นการพัฒนากำลังพลให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อนำมาพัฒนากำลังพลให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยแบ่งหัวข้อการสอบออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ ข้อสอบทั่วไป ๓๐ ข้อ ข้อสอบภาษาอังกฤษ ๓๐ ข้อ และข้อสอบตามสายวิชาชีพ ๔๐ ข้อ เพื่อวัดผลระดับของกำลังพล กกพศ.ฐท.สส. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนากำลังพลต่อไป

ผ้าป่าสามัคคี ฐท.สส. ประจำปี ๒๕๕๘

IMG_5850

 

 

FullSizeRender (6) 

FullSizeRender (11) FullSizeRender (4)

FullSizeRender (3) IMG_5850

IMG_5855 IMG_5854

 

เมื่อ ๕ – ๖ เม.ย.๕๘ กกพศ.ฐท.สส. สนับสนุนวงโยธวาฑิต และวงหัสดนตรี สนับสนุนการจัดงานผ้าป่าสามัคคี ฐท.สส. ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดแพรกนกเอี้ยง อ.บางเตย จ.ฉะเชิงเทรา

ฟุตบอลสามสมอสามัคคี พื้นที่สัตหีบ

IMG_5775

IMG_5775

IMG_5777

IMG_5778

IMG_5778

IMG_5779

IMG_5780

IMG_5782

IMG_5783

 IMG_5786

IMG_5787

 IMG_5788

IMG_5789

เมื่อ ๑ เม.ย.๕๘ เวลา ๑๓๐๐ – ๒๐๐๐ ฐท.สส. ศกล.พธ.ทร. รร.ชุมพล ยศ.ทร. และ ศฝท.ยศ.ทร. ร่วมเป้ฯเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลสามสมอ ในพื้นที่สัตหีบ โดยมี พล.ร.ท.วิพากษ์ น้อยจินดา ผบ.ฐท.สส. เป็นประธานฯ