Archive for พฤษภาคม, 2015

กอล์ฟ Navy Invitation 2015

may58 290may58 291

may58 288may58 291

may58 293may58 289

may58 292may58 294

เมื่อ ๒๒ – ๒๓ สนับสนุนวงโยธวาฑิตและวงหัสดนตรี พิธีเปิด-ปิดกอล์ฟ Navy Invitation 2015 ณ สนามพลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และงานเลี้ยวสังสรรค์บริิเวณอาคารรับรอง สวัสดิการอาคารรับรอง สัตหีบ

ปรับปรุงสนามฟุตบอล ๒ สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ

IMG_6330 IMG_6331

เมื่อ ๗ พ.ค.๕๘ แผนกการกีัฬา กกพศ.ฐท.สส. ได้ดำเนินการปรับปรุงสนามฟุตบอล ๒ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ เพื่อใช้เป็นสนามซ้อมให้กับกำลังพลและครอบครัวของ ทร. ตลอดจนทีมฟุตบอลราชนาวี และกองเรือบุทธการ

สนับสนุนกิจกรรมบุตรธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๘

IMG_6324 IMG_6325

เมื่อ ๓๐ เม.ย.๕๘ สนับสนุนวงโยธวาฑิต ในพิธีเปิดกิจกรรมบุตรธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๘

ปรับปรุงภูมิทัศฯ์ แผนกการกีฬา กกพศ.ฐท.สส.

IMG_6371 IMG_6372 IMG_6326 IMG_6327

เมื่อ ๓๐ เม.ย.๕๘ กำลังพลแผนกการกีฬา กกพศ.ฐท.สส. ร่วมกันปรังปรุงภูมิทัศฯ์ บริวเณโฌรงพลศึกษา ฐท.สส. และภายในห้องออกกำลังกาย

กิจการฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ รับมอบโต๊ะหลุยส์

IMG_6363 IMG_6364

เมื่อ ๓ พ.ค.๕๘ พล.ร.ท.วิพากษ์ น้อยจินดา และคณะ วปอ. ได้มามอบชุดเก้าอี้หลุยส์ให้กับกิจการฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

ปรับปรุงภูมิทัศน์ฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ

IMG_6369 IMG_6370

เมื่อ ๒๙ เม.ย.๕๘ กำลังพลแผนกฌาปนสถาน ทร.สัตหีบ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ 

วิ่งเพื่อสุขภาพประจำพเดือน เม.ย.๕๘

IMG_6365 IMG_6366

เมื่อ ๒๙ เม.ย.๕๘ กกพศ.ฐท.สส. จัดการวิ่งเพื่อสุขภาพประจำเดือน เม.ย.๕๘ ณ สวนทัศนาภิรมย์

สนับสนุนงานวางศิลาฤกษ์โครงการพระตำหนักเสด็จเตี่ยฯ

IMG_6346

IMG_6349

IMG_6348

IMG_6347

IMG_6344

IMG_6343

IMG_6341

IMG_6340

IMG_6339

IMG_6338

เมื่อ ๒๙ เม.ย.๕๘ กกพศ.ฐท.สส. สนับสนุนเครื่องเสียงและวงหัสดนตรี สนับสนุนการจัดงานวางศิลาฤกษ์โครงการพระตำหนักเสด็จเตี่ย ฯ ณ กชธ.ฐท.สส.