Archive for กรกฎาคม, 2015

การแสดงองค์ความรู้ของ กกพศ.ฐท.สส. ประจำปี ๒๕๕๘

IMG_7703

IMG_7705

เมื่อ ๒๓ ก.ค.๕๘ กกพศ.ฐท.สส. ได้นำเสนอองค์ความรู้ ในสายงานกลุ่มบริการ ตามแนวทาง Serving the Fleet 24 Hrs. ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐท.สส.

ติดตั้งมิเตอร์ร้านกาแฟ สโมสรสัญญาบัตร ฐท.สส.

IMG_7699

เมื่อ ๒๑ ก.ค.๕๘ กิจการสโมสร ฐท.สส. ได้ติดตั้งมิเตอร์ให้กับร้านกาแฟสโมสรสัญญาบัตร

ซ่อมต่อเติมอาคารห้องครัวอาคารร้านอาหารชาญชล

IMG_7683

IMG_7682

IMG_7681

ใน ๒๑ ก.ค.๕๘ กิจการสโมสร ฐท.สส. ได้ดำเนินการซ่อมต่อเติมอาคารร้านอาหารชาญชล กิจการสโมสร ฐท.สส. 

ร้านกาแฟสโมสรสัญญาบัตร ฐท .สส.

IMG_7540 IMG_7541

กิจการสโมสร ฐท.สส. ได้เปิดให้บริการกาแฟสด ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐท.สส. ภายใต้ชื่อร้าน Cute Cofee โดยเปิดบริการระหว่างเวลา ๐๘๓๐ – ๑๘๐๐

การซ่อมทำเตาเผาศพฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ

IMG_7590

IMG_7591

IMG_7592

IMG_7593

เมื่อ ๖ ก.ค.๕๘ เจ้าหน้าที่จากบริษัท ธากร จำกัด ที่ได้รับมอบหมายในการซ่อมทำเตาเผาศพแบบไร้มลภาวะของกิจการฌาปนสถาน ทร. พื้นที่่สัตหีบ ได้เริ่มดำเนินการรื้อถอนระบบเตาเผ่าเดิม เพื่อดำเนินการตามแผนการซ่อมทำต่อไป

งานทำบุญฌาปนสถาน ทร. พ้ืนที่สัตหีบ

IMG_7509

IMG_7510

IMG_7513

เมื่อ ๑ ก.ค.๕๘ กิจการฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ ได้จัดงานทำบุญประจำปี ณ ฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ โดยมี พล.ร.ท.วัชรา ฯ ที่ปรึกษากิจการฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ เป็นประธานฯ

งานพระราชทานเพลิงศพ นาวาเอก สาทิพ จิตนาวา

IMG_7599

IMG_7600

IMG_7585

IMG_7586

IMG_7587

IMG_7588

กิจการฌาปนสถาน ทรง พื้นที่สัตหีบ และแผนกฌาปนสถาน ทร. สัตหีบ กกพศ.ฐท.สส. สนับสนุนงานศพพระราชทานเพลิงศพ น.อ.สาทิพ จิตนาวา ที่ได้มาดำเนินการสวดพระอ๓ิธรรมศพ ตั้งแต่ ๘ – ๑๔ ก.ค.๕๘ ณ ฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ โดยกำหนดพระราขทานเพลิงศพ ในวันที่ ๑๔ ก.ค.๕๘ เวลา ๑๖๐๐ ณ เมรุฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ

ผ้าป่าสามัคคีกองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ ปี ๒๕๕๘

ไวนิลผ้าป่า

ไวนิลผ้าป่า

กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำรายได้สมทบทุนปรับปรุงศาลาการเปรียญ และซ่อมแซมศาสนสถานภายในวัด ทอด ณ วัดป่าเทพชัยมงคล ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 เวลา 0900 ขอเชิญชวนผู้มีจิตอันเป้ฯกุศลทั้งหลายร่วมกันบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธาสร้างมหากุศลในการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ สามารถโอนเงินเข้าบัญชีออมทัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาสัตหีบ ชื่อบัญชี เงินผ้าป่าสามัคคี กองกิจการพิเศษ ฐท.สส. เลขที่ 302-7-21592-4 หรือติดต่อ ร.อ.สมชาย ฯ หน.นายทหารการเงิน กกพศ.ฐท.สส. ที่โทร. 71149 ทุกวันเวลาราชการ ภายใน 10 สิงหาคม 2558