ร่วมทำบุญเนื่องในงานวันสถาปนา กกพศ.ฐท.สส. ประจำปี ๒๕๕๘

boonchumap

ด้วย กกพศ.ฐท.สส. โดย น.อ.สุวัจ ดอนสกุล ผู้อำนาวยการกอง และกำลังพล จะจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์และร่วมทำบุญ เนื่องในงานวันสถาปนา กกพศ.ฐท.สส. ซึ่งจะครบรอบในวันที่ ๒๓ พ.ย.๕๗ นี้ จึงกำหนดให้มีการกิจกรรมสาธานประโยชน์ ดัวยการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กด้อยโอกาสและพิการซ้ำซ้อม ตลอดจนจัดดนตรีสร้างความสนุกสนาน และมอบสิ่งของที่ทางบ้านครูบุญชูต้องการ อาทิ เช่น แพลมพลัสเด็กโต เครื่องมือทำความสะอาด ของเล่น เสื้อผ้า และอื่น ๆ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ พ.ย.๕๗ เวลา ๑๐๐๐ – ๑๓๐๐ ณ บ้านเด็กด้อยโอกาสคุณครูบุญชู จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญการกุศลร่วมกับกำลังพล กกพศ.ฐท.สส. โดยสามารถบริจาคเงินและสิ่งของเหลือใช้ได้ที่ กกพศ.ฐท.สส. โทร. ๗๑๑๙๑ ทุกวันเวลาราชการ

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.