การแสดงองค์ความรู้ของ กกพศ.ฐท.สส. ประจำปี ๒๕๕๘

IMG_7703

IMG_7705

เมื่อ ๒๓ ก.ค.๕๘ กกพศ.ฐท.สส. ได้นำเสนอองค์ความรู้ ในสายงานกลุ่มบริการ ตามแนวทาง Serving the Fleet 24 Hrs. ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐท.สส.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.