กำหนดการซ่อมทำเตาเผาศพ และอาคารเมรุเผาศพ

ซ่อมทำเตาเผาศพ

ที่

ระยะเวลา

การซ่อมทำ

๙ – ๑๐ ก.ค.๕๘

๑๑ – ๒๕ ก.ค.๕๘

- ทุบรื้อเตาเผาเดิมทั้งหมด

- ขนย้ายวัสดุออกจากบริเวณ

๒๖ – ๒๘ ก.ค.๕๘

- ติดตั้งโครงสร้างภายใน

๒๙ ก.ค.๕๘ – ๗ ส.ค.๕๘

- ก่ออิฐทนไฟ เตาเผา ๑ และห้องเผา๒

- ติดประตูเตาเผา

๘ – ๑๑ ส.ค.๕๘

- ติดตั้งอุปกรณ์ชุดหัวเผาพ่นไฟชนิดแยกส่วนห้องเผา๑

- ติดตั้งสวิทช์ไฟและอุปกรณ์ควบคุมระบบ

- ติดตั้งวงจรปิด

- ติดตั้งถังนั้นดีเซล

- ติดตั้งพัดลมเติมอากาศ

๑๒ – ๑๖ ส.ค.๕๘

- ทาสีเตา

- ทดลองการทำงานการใช้งาน

- ทำความสะอาด บริเวณหน้างานให้เรียบร้อย

๑๗ ส.ค.๕๘

- ส่งมอบงาน

 

อาคารเมรุเผาศพ

ที่

ระยะเวลา

การซ่อมทำ

๑๑ – ๒๕ ก.ค.๕๘

- เปลี่ยนเชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาดเท่าของเดิม ๙๘ เมตร

๒๕ – ๓๑ ก.ค.๕๘

- เปลี่ยนคิ้วไม้บัวเชิงชาย ขนาดเท่าเดิม ๖๐ เมตร

๑ – ๑๕ ส.ค.๕๘

- ทาสีน้ำอะคริลิกภายใน – ภายนอกใหม่ทั้งหมด ๑ งาน

๑๐ – ๑๕ ส.ค.๕๘

- ติดผ้าม่านฉากกั้นหน้าเมรุ ๔ งาน

๑๐ – ๑๕ ส.ค.๕๘

-ติดผ้าระบายสีขาว

-ติดผ้าระบายสีดำ

-ทำความสะอาด บริเวณหน้างานให้เรียบร้อย

๑๗ ส.ค.๕๘

ส่งมอบงาน

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.