ความก้าวหน้างานซ่อมทำเตาเผาศพ และอาคารเมรุเผาศพ

ความก้าวหน้างานซ่อมทำเตาเผาศพ และอาคารเมรุเผาศพ ณ ๑ ก.ย.๕๘

IMG_8036

IMG_7908

IMG_7909

IMG_7910

IMG_7911 IMG_7912

IMG_7973 IMG_7974

IMG_8026

IMG_8027

IMG_7975  

 

 

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.