โครงการสนามฟุตซอล พร้อมอุปกรณ์

IMG_8045

IMG_8075

IMG_8074

ตามที่หมู่บ้านต่าง ๆ ภายใน ฐท.สส. ได้รับการสณดำเนินการโครงการสนามฟุตซอล พร้อมอุปกรณ์ เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายให้กับกำหลังพลและประชชนในหมู่บ้าน ให้ห่างไกลจากยาเสพติด และเป็นการสร้างเสริมสุขภาภ โดยได้รัลการสนับสนุน จำนวน ๔ สนาม ได้แก่ สนามสวนทัศนาภิรมย์ สนามหน้า รร.สัตหีบ สนาม ทลท.ฐท.สส. และสนาม หมู่บ้าน กรง.ฐท.สส. ทั้งนี้ ไดเ้เริ่มดำเนินการก่อน จำนวน ๒ สนาม ได้แก่  สนามสวนทัศนาภิรมย์ สนามหน้า รร.สัตหีบ

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.