งานเลี้ยงสังสรรค์กำลังพลฐานทัพเรือสัตหีบ

hh2

ตามดำริ ผบ.ฐท.สส. และประธานกิจการสวัสดิการ ฐท.สส. กำหนดให้มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรกำลังพล ฐท.สส. ที่ได้ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานมาด้วยดี พร้อมกับเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับกิจการสโมสร ฐท.สส. กำหนดจัดงานชั่วโมงสำราญ เพื่อตอบแทนให้กับผู้มีอุปการะคุณของกิจการสโมสรฯ โดยกำหนดจัดงานในวันพุธที่ ๓๐ เม.ย.๕๗ เวลา ๑๘๐๐ – ๒๓๐๐ ณ ด้านหน้าอาคารสโมสรสัญญาบัตร ฐท.สส. โดยมีกำหนดการ ดังนี้

เวลา ๑๘๐๐ เริ่มงาน

เวลา ๑๘๓๐ – ๑๙๓๐ ลีลาศและรางวัลรูเล็ต บรรเลงเพลง โดยวง BIg Band ของ ดย.กกพศ.ฐท.สส.

เวลา ๑๙๓๐ – ๒๐๐๐ เกมบิงโก

เวลา ๒๐๐๐ – ๒๐๓๐ การแสดงของนักร้อง/นักแสดงรับเชิญ

เวลา ๒๐๓๐ – ๒๑๐๐ การแสดงวงสองพี่น้อง และแกงส้ม ดย.กกพศ.ฐท.สส. 

เวลา ๒๑๐๐ – ๒๑๓๐ เกมบิงโก และจับสลากรางวัลโต๊ะ

เวลา ๒๑๓๐ – ๒๓๐๐ วงแกงส้ม และแดนเซอร์

ทั้งนี้ จะมีการจับสลากรางวัลโต๊ะ และจำหน่ายเครื่องดื่มในราคาทุน ในช่วงเวลา ๑๙๐๐ – ๒๐๐๐ 

ตลอดจนมีเครื่องดื่มพันซ์ น้ำแข็งบริการฟรีตลอดงาน

รายละเอียดสามารถติดต่อได้ที่ กิจการสโมสร ฐท.สส. โทร.๗๑๑๘๒ หรือที่ น.ท.อารี เยือกเย็น โทร.๐๘๑ ๒๗๘๗๘๑๖ ทุกวันเวลาราชการ

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.