พิธีปิดโครงการลานกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗

photo 3

photo 2 (1) photo 3 (1)ใน ๓ เม.ย.๕๗ พล.ร.ต.ธีร์ อุปนิสากร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศปพศ.ฐท.สส. และ เสธ.ฐท.สส. เป็นประธานฯ พิธีปิดการแข่งขันฟุตซอลในโครงการลานกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗ และมร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์กำลังพลในหมู่บ้าน ฐท.สส. ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติดของ ฐท.สส.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.