แผนงานประจำปี ๒๕๕๘

calendar

 • ตุลาคม

  • พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.ฐท.สส.
 • พฤศจิกายน

  • วันกองทัพเรือ
  • พิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ ร.๖
  • สัปดาห์กีฬานาวี
  • วันสถาปนา กกพศ.ฐท.สส.
  • ตรวจปัสสาวะกำลังพล
 • ธันวาคม

  • วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช
  • วันคล้ายวันประสูติของ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
  • วันสถานปนา ฐท.สส.
  • วันสมเด็๗พระเจ้าตากสินมหาราช
 • มกราคม

  • วันเด็กแห่งชาติ
  • วันวีรชนเกาะช้าง
  • พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนวันกองทัพไทย
  • อบรมบุคคลท่ามือปล่าว
 • กุมภาพันธ์

  • ตรวจปัสสาวะกำลังพล
 • มีนาคม

  • กีฬาภายใน ฐท.สส. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
  • ชั่วโมงชำราญ ครั้งที่ ๑
 • เมษายน

  • งานกาชาด จ.ชลบุรี
  • งานสงกรานต์ประจำปี
  • เลี้ยงสังสรรค์กำลังพล กกพศ.ฐท.สส.
 • พฤษภาคม

  • วันอาภากร
  • ตรวจปัสสาวะกำลังพล
 • มิถุนายน

  • พิธีไหว้ครูดุริยางค์
 • กรกฏาคม

  • อบรมบุคคลท่ามือปล่าว
 • สิงหาคม

   

   

   

  • กีฬาภายใน ฐท.สส. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
  • วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหามหาราชินี
  • ตรวจปัสสาวะกำลังพล
 • กันยายน

  • งานเกษียณอายุราชการ